Powrót do bazy wiedzy

5.) Utworzenie polskiego rządu na uchodźstwie.


Hasło: „Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.”


Polskie władzy wycofywały się przed nacierającymi Niemcami pod granicę rumuńską, gdzie planowano utworzyć ostateczną redutę i czekać na pomoc sojuszników. Niestety już 12 września 1939 r., na konferencji w Abbeville przedstawiciele Francji i Anglii uznali, że nie przyjdą Polsce z pomocą, zaś wejście wojsk sowieckich do Polski, zmusiło władze II RP do przekroczenia granicy rumuńskiej.
Rząd rumuński pogwałcił prawo międzynarodowe, zmuszając polskie władze do rezygnacji z prawa przejazdu i internując przedstawicieli rządu i administracji. Korzystając ze swoich konstytucyjnych uprawnień prezydent Mościcki mianował swoim następcą ambasadora w Rzymie, gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, jednak sprzeciw władz francuskich (który był aktem ingerencji w stosunki wewnętrzne zaprzyjaźnionego państwa), spowodowały, że nowym prezydentem został Władysław Raczkiewicz, który powołał na premiera gen. Władysława Sikorskiego.
Rząd na uchodźstwie osiedlił się we Francji, początkowo w Paryżu, jednak naciski władz francuskich spowodowały konieczność przeniesienia w listopadzie 1939 r. siedziby polskich władz do prowincjonalnego Angers.
Pomimo tego rząd polski niezwłocznie rozpoczął działania mające na celu sformowanie wojska polskiego u boku armii francuskiej. Oddziały te stanęły u boku Francuzów rok później, broniąc ich kraju przed niemieckimi wojskami.


Skład rządu;
Władysław Sikorski – Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wojskowych, Minister Sprawiedliwości
Stanisław Stroński – Minister – Zastępca Prezesa Rady Ministrów
August Zaleski – Minister Spraw Zagranicznych
Adam Koc – Minister Skarbu, Minister Przemysłu I Handlu
Henryk Strasburger (zastąpił Adama Koca).


Dołączyli:
Jan Stańczyk – minister opieki społecznej
oraz ministrowie bez teki:
Józef Haller
Aleksander Ładoś
Marian Seyda


Przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego na pierwszym posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej:
https://www.youtube.com/watch?v=nxphDHqlcgQ