Powrót do bazy wiedzy

19.Uwolnienie Mussoliniego przez niemieckich komandosów (12 września) i powstanie Wloskiej Republiki Socjalnej (18 września).
12 września niemiecki oddział komandosów dowodzony przez Otto Skorzenego i Haralda Morsa przeprowadził spektakularną akcję (operacja „Eiche”) uwolnienia Mussoliniego. Mussolini był trzymany pod strażą w hotelu na górze Gran Sasso. Mussolini zastał przewieziony do Rzeszy, gdzie spotkał się z Hitlerem.. 18 września oficjalnie powstała Włoska Republika Socjalna (stolicą było Salò). Szefem Republiki został Mussolini, ale terytorium było okupowane przez Niemcy. Stworzono organizacje paramilitarne (Gwardia Narodowa i Czarne Brygady). Zaczęto eksterminować Żydów (zakładanie obozów, wywózki do obozów w Rzeszy).