Powrót do bazy wiedzy

9.Włochy wypowiadają wojnę Francji i Wielkiej Brytanii (10 czerwca 1940).
Mussolini dopiero 10 czerwca wypowiedział wojnę Francji i Anglii, kiedy klęska wojsk francuskich była tylko kwestią czasu. Zanim Francuzi skapitulowali, przez 2 tygodnie oddziały włoskie zdążyły zająć tylko niewielkie skrawki terytorium Francji (okolice Nicei i część francuskich Alp). Lotnictwo włoskie i marynarka nie atakowały zbyt aktywnie Francuzów. Dlatego kiedy nastąpiła kapitulacja Francji 22 czerwca, to Hitler zaakceptował przyłączenie do Włoch tylko tych ziem, które Włosi zdążyli zająć przed 22 czerwca.