Powrót do bazy wiedzy

1.Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939).
W lutym 1936 zwyciężył w wyborach Front Ludowy. W lipcu zbuntowały się niektóre oddziały wojskowe. Zaczęła się wojna domowa między Frontem Ludowym (lewica) a Falangą (prawica). Falanga korzystała z pomocy finansowej i wojskowej głównie z Niemiec, Włoch i Portugalii. Finansowo i wojskowo Front Ludowy wspierały: Związek Radziecki, Brazylia, Francja, Meksyk. Po stronie Frontu Ludowego walczyli również ochotnicy z różnych krajów (Brygady Międzynarodowe) Ważniejsze kampanie: bitwa o Madryt, walki w Aragonii, bitwa nad Ebro. Ostatecznie w marcu 1939 republikanie skapitulowali przez przeważającymi siłami Falangi.