Powrót do bazy wiedzy

17.Wojska niemieckie docierają do Kubania i podnóży Kaukazu (październik-grudzień).
W lecie 1942 Hitler wyznaczył armii nowy cel: zdobycie złóż ropy naftowej na Kaukazie i w okolicach Morza Kaspijskiego (operacja Fall Blau). Wyznaczono dwa kierunki natarcia: Grupa Armii „B” (w składzie: 6 Armia Paulusa i 4 Armia Pancerna generała Hotha) miały dotrzeć do Wołgi, zdobyć Stalingrad i opanować transport na Wołdze, natomiast Grupa Armii „A” dowodzona przez feldmarszałka Lista miała opanować pola naftowe położone wokół Majkopu i dotrzeć do Morza Kaspijskiego. W sierpniu 1942 armia Paulusa dotarła do Stalingradu, a w październiku wojska niemieckie osiągnęły przedpola Kaukazu.