Powrót do bazy wiedzy

1) Wojsko polskie we Francji.
Już we wrześniu 1939 roku rozpoczęto formowanie polskich jednostek we Francji, przyjmując ochotników z pośród Polonii zamieszkującej kraje Europy Zachodniej. Początkowo mieli oni tworzyć polską dywizję w armii francuskiej. Napływ żołnierzy, którzy przez Węgry i Rumunię przedzierali się z kraju do Francji pozwolił Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie na zwiększenie liczby planowanych jednostek. Na skutek porozumienia z 4 stycznia 1940 roku wojsko polskie stało się osobną siłą, składającą się ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Podlegała ona rozkazom własnego rządu i jedynie operacyjnie podporządkowano ją naczelnemu dowództwu francuskiemu.Wojsko Polskie we Francji osiągnęło w momencie niemieckiej inwazji na Francję w maju 1940 roku liczbę przeszło 85 tys. ludzi. Siły lądowe składały się się z dwóch pełnowartościowych dywizji piechoty:
- 1 Dywizji Grenadierów, dow. płk dypl. Bronisław Duch,
- 2 Dywizji Strzelców Pieszych, dow. gen. bryg. Bronisław Prugar-Ketling,
dwie kolejne pozostawały w trakcie formowania:
- 3 Dywizja Piechoty, dow. płk. dypl. Tadeusz Zieleniewski,
- 4 Dywizja Piechoty, gen. bryg. Rudolf Dreszer,
formującej się (z racji niechęci armii francuskiej do przekazania jej nowoczesnego sprzętu):
- 10 Brygady Kawalerii Pancernej, dow. gen. bryg. Stanisław Maczek,
Dwóch jednostek o przewidzianych do akcji poza granicami Francji:
- Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, dow. gen. bryg. Zygmunt Bohusz-Szyszko,
- Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, dow. gen. bryg. Stanisław Kopański.Sztandary dla polskich pułków we Francji:
https://www.youtube.com/watch?v=sH1-n8sH1D4Polskie Siły Powietrzne we Francji składać się miały z 2 dywizjonów bojowych, dwóch eskadr współdziałania oraz rozlicznych jednostek pomocniczych. W momencie inwazji niemieckiej pełną gotowość bojową osiągnął dywizjon I/145 (tzw. warszawski), wyposażony w samoloty Caudron CR. 714 Cyclone, których używał bojowo, mimo tego, że francuskim pilotom zakazano na nich latać, ze względu na niebezpieczne warunki techniczne tego płatowca.
Osobnymi oddziałami polskiego lotnictwa, były przyłączano do jednostek francuskich tzw. „klucze kominowe” – niewielkie grupki polskich pilotów nazywane tak, gdyż broniły one skupisk przemysłu francuskiego – fabryk, kopalni, elektrowni.Caudron Cyclone w Muzeum Lotnictwa
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3843259,krakow-zabytkowy-samolot-trafil-do-muzeum-lotnictwa-polskiego-zdjecia-wideo,id,t.html?cookie=1