Powrót do bazy wiedzy

1.Wspólne konferencje między Gestapo i NKWD (1939-1940).
Jesienią w 1939 roku odbyły się dwa spotkania oficerów Gestapo i NKWD. Następne konferencje zorganizowano w lutym i w marcu 1940 (Zakopane i Kraków). Na konferencjach omawiano zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy Gestapo a NKWD. Główne tematy to: zwalczanie polskiej konspiracji i ruchu oporu, likwidacja polskich elit oraz inteligencji, prowadzenie polityki mającej na celu pozbawianie Polaków tożsamości. Na konferencji w Zakopanem byli obecni m.in.: Adolf Eichmann i Hans Frank. Istnieją hipotezy, że konferencje Gestapo i NKWD wpłynęły na eksterminację Polaków w 1939 i 1940.