Powrót do bazy wiedzy

11.Zabicie francuskiego admirała Françoisa Darlana w Algierze (24 grudnia).
Admirał François Darlan odgrywał dużą rolę we Francji Vichy. Od 1942 roku dowodził armia francuską. Równocześnie w rządzie marszałka Petaina podlegały mu trzy ministerstwa: spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz obrony. Po desancie wojsk alianckich w Afryce Północnej admirał Darlan i podlegające mu wojsko przeszło na stronę aliantów.24 grudnia 1942 Darlan został zastrzelony w Algierze. Po śmierci Darlana rozgorzała rywalizacja o przywództwo pomiędzy generałem Giraud a generałem de Gaulle. Churchill popierał generała de Gaulle’a, natomiast prezydent Roosevelt wspierał generała Giraud.