Powrót do bazy wiedzy

4.4 Zdobycie przez Armię Czerwoną Budapesztu (13 lutego).
W grudniu 1944 pod Budapeszt podeszły oddziały Armii Czerwonej. Oblężenie miasta zaczęło się 29 grudnia 1944 i trwało do połowy lutego. Uczestniczyły w nim jednostki 2 i 3 Frontu Ukraińskiego. Atakiem dowodzili marszałkowie: Rodion Malinowski i Fiodor Tołbuchin. W oblężonym Budapeszcie znajdowało się około 100 tysięcy Niemców i strzałokrzyżówców (a około 80 tysięcy żołnierzy było rozlokowane wokół miasta). Niemcy skapitulowali 13 lutego. Po zdobyciu Budapesztu Rosjanie zgwałcili około 50 tysięcy kobiet i dziewczyn. Podczas walk o Budapeszt Rosjanie odnieśli duże straty (ponad 80 tysięcy zabity i zaginionych). Zbliżone straty mieli Niemcy. Niektórzy historycy porównują oblężenie Budapesztu z bitwą o Berlin.